Santa Cruz Island - dmphotography

Scorpion Bay Sunrise, Santa Cruz Island
0310_3173vv

03103173v